Please choose your preferred language

English Afrikaans

Sinds de oprichting van Esse hebben we hard gewerkt aan onze basisprincipes. Een van deze principes is om alles te doen om de conditie van de aarde te verbeteren waar we maar kunnen.

In de wetenschappelijke wereld is het voor iedereen duidelijk dat de aarde aan het opwarmen is. Menselijke activiteiten leveren hoge uitstoot van CO2 en andere opwarmende gassen in de atmosfeer en dat zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Wij kunnen de impact hiervan al zien, maar onze kinderen zullen er veel meer mee te maken krijgen.

Wat is de rol van Esse hierin?

Esse koopt zogenaamde carbon credits om de CO2 emissie te compenseren in. Dat betekent dat we een CO2 neutraal bedrijf zijn. We zorgen voor compensatie voor het maken van verpakkingen en ruwe materialen, voor het reizen van onze medewerkers en de hoeveelheid energie die we nodig hebben om onze producten te maken. We compenseren daarnaast ook de CO2 uitstoot van het transport van onze producten naar Europa en Hong Kong… maar er gebeurt meer dan wat alleen zichtbaar is voor het oog.

Esse is verre van perfect. We rijden nog steeds in de auto naar ons werk en nemen het vliegtuig. Onze leveranciers maken ook nog steeds gebruik van energie gemaakt door koolcentrales en de pompjes van onze glazen verpakking zijn ook nog steeds van plastic.

Wat doen we om dit te verbeteren?

We zijn in onze fabriek al van het elektriciteitsnetwerk afgestapt om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, maar de echte uitdaging ligt bij onze leveranciers.

Het is een misverstand om te denken dat de grootste factor bij de ecologische voetafdruk van een eindproduct transport is, want als je verder gaat kijken, zul je zien dat dit veel dieper in de bevoorradingsketen zit.

Om een voorbeeld te noemen, we hebben gekozen voor een glazen verpakking als belangrijkste verpakkingsmateriaal. Dit kan eindeloos worden gerecycled en past bij onze  Cradle to Cradle filosofie maar hoe berekenen we de CO2 uitstoot hierbij? Om glas te maken, heb je zand, kalksteen en natriumcarbonaat nodig. Deze mineralen komen uit mijnen, worden schoongemaakt en getransporteerd en daarbij komt CO2 vrij. Ook bij het verhitten van deze ingrediënten zodat het glas wordt, komt CO2 vrij.

Waar beginnen we te tellen? Bij de man die naar zijn werk in de mijn in de auto gaat? Daar komt CO2 bij vrij. Maar omdat dit bijna onmogelijk is om bij te houden, gebruiken we de ieder jaar gepubliceerde lijst met uitstoten die algemeen bekend zijn. Deze tabellen laten een gemiddelde zien van alle uitstoot om 1 ton glas te produceren en zo is het voor ons mogelijk om te berekenen wat de impact op de ecologische voetafdruk is.

Glas  heeft een koolstofwaarde van 1,44 kg CO2 per kg geproduceerd glas, wat best goed is. Polypropyleen ter vergelijking 4,49 … dus daar wordt veel meer bij uitgestoten. Zelfs papier is vrij hoog met 3,73, dus het lijkt soms mooier dan het eigenlijk is.

Dit is een grafiek van onze emissies.

glass chart

Hieruit blijkt dat het maken van de kartonnen verpakking van Esse producten de grootste impact heeft. We werken aan manieren om dit te verminderen en dat betekent dat onze verpakkingen de komende jaren zullen gaan veranderen.

Er zijn ook andere manieren om hiertegen aan te kijken. We kunnen Esse ook vergelijken met andere bedrijven met dezelfde aantallen werknemers. Een gemiddeld ander bedrijf stoot 2918 ton koolstof  per jaar uit en koopt geen carbon credits. Esse stoot op dit moment iets onder de 300 ton uit… dat is 10 keer minder dan een “normaal” bedrijf én we kopen carbon credits in.

Is “normaal” waar we ons aan willen meten? Wij vinden dat we meer moeten doen en we streven naar steeds minder uitstoot totdat we CO2 positief worden. Dan pas dragen we substantieel bij aan de oplossing van verminderen van CO2 in de atmosfeer. Wij zijn van plan om bomen te gaan planten…heel erg veel. We zullen ook kijken naar andere manieren en hopen dat we voor het einde van volgend jaar CO2 positief zullen zijn.